Nieuwstraat 29-31

9470 Denderleeuw

Gerd Soil

Contact voor kinesitherapie, revalidatie, osteopathie en shockwave

Sylvie Muylaert

Contact voor thuisverpleging 7/7, voor info of afspraak medisch pedicure van maandag tot vrijdag

Als vooruitstrevend team bieden wij u zowel aan huis als in onze praktijk een kinesitherapeutische, verpleegkundige en sportief-revaliderende omkadering aan geoptimaliseerd door onze specialisaties. Ons ganse team bestaat uit geconventioneerde medewerkers.

Centraal oproepnummer praktijk 053/42.84.24

In het keuzemenu kiest u voor:
keuzetoets 1 voor contact ikv kinesitherapie, osteopathie, revalidatie en shockwave
keuzetoets 2 voor contact ikv thuisverpleging
keuzetoets 3 voor contact ikv medisch pedicure

Fysiohuis B.V. - medische praktijk

Als vooruitstrevend team bieden wij u zowel aan huis als in onze praktijk een kinesitherapeutische, verpleegkundige en sportief-revaliderende omkadering aan geoptimaliseerd door onze specialisaties. Ons ganse team bestaat uit geconventioneerde medewerkers.

Nieuwstraat 29-31

9470 Denderleeuw

Gerd Soil

Contact voor kinesitherapie, revalidatie, osteopathie en shockwave

Sylvie Muylaert

Contact voor thuisverpleging 7/7, voor info of afspraak medisch pedicure van maandag tot vrijdag

Centraal oproepnummer praktijk 053/42.84.24

In het keuzemenu kiest u voor:
keuzetoets 1 voor contact ikv kinesitherapie, osteopathie, revalidatie en shockwave
keuzetoets 2 voor contact ikv thuisverpleging
keuzetoets 3 voor contact ikv medisch pedicure

PRIVACY POLICY

Wat is AVG?

De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) heeft als doel de verwerking van persoonlijke gegevens te reguleren en beveiligen.

Uw persoonlijke gegevens

In het kader van uw gezondheidszorg is uw zorgverstrekker genoodzaakt om persoonlijke gegevens over u bij te houden.
Het gaat hierbij over:

 • Administratieve gegevens (naam, adres, telefoon, …)
 • Medische gegevens relevant voor de behandeling (diagnose, behandeling, evolutie,
  anamnese, …). De wettelijke bewaartermijn bedraagt 30 jaar.
 • Financiële gegevens (verzekerbaarheid, prestaties, rekeningnr., betalingsgegevens,
  rekeningen, …). De wettelijke bewaartermijn bedraagt 8 jaar.

Uw medische gegevens worden enkel gedeeld met de behandelende arts. Er worden geen gegevens gedeeld met derde landen of gebruikt voor commerciële doeleinden.

Om de veiligheid van uw persoonlijke gegevens te garanderen zal uw zorgverstrekker:

 • Uw gegevens enkel verwerken en opslaan in AVG conforme software
 • Uw gegevens enkel gebruiken in het kader van uw zorgen
 • Uw gegevens nooit aanwenden voor andere doeleinden

Uw rechten

Als patiënt heeft u recht op:

 • Informatie: welke gegevens worden er verwerkt, waarom, hoelang en wie heeft toegang?
 • Inzage: u kunt vragen voor een extract van uw dossier, dit moet binnen de 30 dagen na aanvraag worden overhandigd en kan kosten met zich meebrengen.
 • Correctie: indien uw gegevens incorrect zijn kun u deze laten aanpassen.
 • Verzet: u kunt zich verzetten tegen het gebruik van uw gegevens voor bv.
  wetenschappelijk onderzoek (anoniem).
 • Vergeten te worden: op eenvoudig verzoek worden de gegevens die niet meer nodig
  zijn gewist.
 • Datamigratie: uw gegevens kunnen worden geëxporteerd voor overdracht naar een
  andere zorgverstrekker.
 • Waarschuwing bij hacking: u wordt op de hoogte gebracht indien, ondanks onze strenge
  veiligheidsmaatregelen, uw gegevens gecompromitteerd zouden zijn.

Vragen?

Heeft u vragen omtrent de AVG, dan kunt u hiervoor terecht bij de verwerkingsverantwoordelijke.
Naam verwerkingsverantwoordelijke: Gerd Soil
Contactgegevens: Nieuwstraat 29-31, Denderleeuw. Tel.: 053/42.84.24